20-23 czerwca 2019r.
Wyjazd integracyjny, Zakopane