Kurs Nowe Życie

Parafia Krzyża Św. Siemianowice Śl. Parafia Krzyża Św., Siemianowice Śl., Powstańców 2

Celem laboratorium wiary Nowe Życie jest doświadczenie zbawienia Bożego przez osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, który sprawia, że rodzimy się na nowo, aby żyć jak dzieci Boże i dziedzice Jego Królestwa we wspólnocie Kościoła. ZAPISY ZAMKNIĘTE

100PLN

Kurs Nowe Życie

Parafia śś. Piotra i Pawła Świętochłowice Parafia śś. Piotra i Pawła, Świętochłowice, bpa Kubiny 10

Celem laboratorium wiary Nowe Życie jest doświadczenie zbawienia Bożego przez osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, który sprawia, że rodzimy się na nowo, aby żyć jak dzieci Boże i dziedzice Jego Królestwa we wspólnocie Kościoła. ZAPISY

100PLN

Kurs Nowe Życie

Parafia MB Fatimskiej Mysłowice-Wesoła Parafia MB Fatimskiej, Mysłowice, Wiosny Ludów 46

Celem laboratorium wiary Nowe Życie jest doświadczenie zbawienia Bożego przez osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, który sprawia, że rodzimy się na nowo, aby żyć jak dzieci Boże i dziedzice Jego Królestwa we wspólnocie Kościoła. ZAPISY

100PLN

Modlitwa rodziców za dzieci

Parafia św. Augustyna Świętochłowice Parafia św. Augustyna, Świętochłowice, dr Bukowego 22

Kurs Jan

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Sługi Bożego Brata Ave Maria Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Sługi Bożego Brata Ave Maria, Kocierz Rychwałdzki, Szkolarówka 3,

Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że bycie uczniem Jezusa wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się Apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, […]

450PLN

Kurs Estera

Parafia św. Józefa Ruda Śląska Parafia św. Józefa, Ruda Śląska, Piastowska 16

Odkryć swoją tożsamość jako córki swojego ojca i Boga jako Ojca. Zobaczyć wpływ przeszłości na teraźniejszość oraz odciąć się od złych doświadczeń. Kurs dla kobiet.   ZAPISY

100PLN

Kurs Nowe Życie

Parafia NMP Królowej Polski Parafia NMP Królowej Polski, Dąbrowa Górnicza, Morcinka 9

Celem laboratorium wiary Nowe Życie jest doświadczenie zbawienia Bożego przez osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, który sprawia, że rodzimy się na nowo, aby żyć jak dzieci Boże i dziedzice Jego Królestwa we wspólnocie Kościoła. ZAPISY

100PLN

Modlitwa rodziców za dzieci

Parafia św. Augustyna Świętochłowice Parafia św. Augustyna, Świętochłowice, dr Bukowego 22

Modlitwa rodziców za dzieci

Parafia św. Augustyna Świętochłowice Parafia św. Augustyna, Świętochłowice, dr Bukowego 22

Kurs Maria Magdalena

Chcesz odkryć na nowo co to znaczy być kobietą? Chcesz dowiedzieć się, co o tym myśli Bóg? Na tym kursie nie tylko ucieszysz się swoją kobiecością, ale i dowiesz się, jak to powołanie realizować na co dzień! Kurs dla kobiet pełnoletnich w każdym powołaniu stanowym. ZAPISY I SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Kurs wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem kursu jest, by w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również […]

Kurs Emaus

Celem kursu spotkanie z Jezusem-Słowem. Każdy kto odkrył Biblię i pragnie ją nie tylko czytać, ale i rozumieć może przyłączyć się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. Jezus pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem–Słowem. ZAPISY I SZCZEGÓŁY WKRÓTCE