RODO

INFORMACJE O RODO

 • Klauzula informacyjna Szkoły Nowej Ewangelizacji Wspólnoty RAFAEL
  (organizacja kursów / rekolekcji / wydarzeń ewangelizacyjnych)

Troszczymy się o otrzymane dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO).

W zakresie działalności kościelnej respektujemy zapisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku.

Niniejsza informacja to realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO i ma zastosowanie do danych otrzymywanych poprzez formularze, w tym formularze elektroniczne.

W związku z tym informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Nowej Ewangelizacji Wspólnoty RAFAEL (dalej SNE RAFAEL) z siedzibą przy ul. Piastowskiej 16, 41-700 Ruda Śląska.

 1. Możesz kontaktować się z nami pisemnie na ww. adres pocztowy, e-mailem na adres: biuro@werafael.pl lub telefonicznie nr tel.: 886 920 386.
 2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej nam zgody w celu rejestracji i udziału w kursach / rekolekcjach / wydarzeniach organizowanych przez SNE RAFAEL oraz informowania o prowadzonych przez SNE RAFAEL działaniach ewangelizacyjnych.
 3. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje:
 • dane identyfikujące;
 • dane adresowe;
 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące formacji;
 • wizerunek;
 • treść korespondencji;
 • dane o stanie zdrowia, głównie temperatura oraz informacja o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych podanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza, udziału w kursach / rekolekcjach / wydarzeniach organizowanych przez SNE RAFAEL.

 1. Dostęp do danych mogą mieć podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz administratora w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. serwis internetowy, obsługa informatyczna) oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. służby sanitarne – w zakresie związanym z bezpieczeństwem epidemicznym). Dostęp do danych mogą mieć również osoby zaangażowane w realizację kursu / rekolekcji /  wydarzenia, które działają z upoważnienia administratora i mają dostęp do danych na jego polecenie.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane (nie dłużej niż 6 miesięcy) lub do czasu odwołania udzielonej nam zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści danych;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wycofania zgody.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rejestracji i uczestniczeniu w kursach / rekolekcjach / wydarzeniach organizowanych przez SNE RAFAEL.
 2. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Twoje dane nie będą przesyłane do państw trzecich.